Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII) với báo cáo viên cả nước

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/5/2020 | 3:13:26 PM

Sáng 27-5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trung ương thông báo kết quả Hội nghị lần thứ mười hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ đầu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương đến các tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hồng Diên thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 12. Trong đó, đồng chí đã làm rõ những nội dung cơ bản về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII của Đảng, phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2019; kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XII) và kỷ luật cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương quản lý.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, đánh giá cao vai trò của đội ngũ báo cáo viên cả nước đã tham gia tích cực, hiệu quả vào các nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương trong thời gian qua, nhất là góp phần tuyên truyền nổi bật kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống dịch Covid-19; các giải pháp khắc phục khó khăn, khôi phục phát triển kinh tế, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp...

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đội ngũ báo cáo viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV; công tác phòng, chống dịch Covid-19; kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; công tác phòng, chống thiên tai...

Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đội ngũ báo cáo viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền theo hướng thiết thực gắn với đời sống nhân dân và nhiệm vụ chính trị, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong đời sống chính trị - xã hội.

(Theo HNMO)