Nhìn từ đại hội đảng bộ cơ sở trong doanh nghiệp Yên Bái

  • Cập nhật: Chủ nhật, 31/5/2020 | 8:19:11 AM

YênBái - Việc 27 đại hội chi, đảng bộ cơ sở khu vực doanh nghiệp tổ chức thành công đã khẳng định các tổ chức cơ sở Đảng đã nắm chắc sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy Yên Bái và hướng dẫn của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, 22 chi đảng bộ cơ sở loại hình doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối đã chuẩn bị tốt về văn kiện và nhân sự cùng các điều kiện để đảm bảo tổ chức đại hội, trong đó chú trọng  xác định chiến lược sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ mới đồng thời lựa chọn nhân sự đáp ứng yêu cầu về chiến lược phát triển trong từng loại hình doanh nghiệp. 

Công tác tổ chức đại hội thực hiện theo trình tự, đúng quy định. Các chi, đảng bộ cơ bản đã trình đại hội chương trình hành động để xin ý kiến; việc đưa  nghị quyết đại hội vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh đã được sớm triển khai.

Đảng viên dự Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng viên dự Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình khóa IV.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Xăng dầu Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Việc các đại hội chi, đảng bộ cơ sở khu vực doanh nghiệp tổ chức thành công đã khẳng định các tổ chức cơ sở Đảng đã nắm chắc sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Cấp ủy cơ sở cũng đã đánh giá đúng tình hình, nghị quyết những nội dung quan trọng liên quan đến đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Thành công của đại hội cơ sở góp phần cổ vũ tinh thần đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các đột phá trong sản xuất, kinh doanh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Quang Tuấn - Đức Toàn - Hoài Văn