Yên Bái: Bàn giao 16 kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/6/2020 | 4:43:22 PM

YênBái - Ngày 2/6, Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái tổ chức Hội nghị bàn giao sản phẩm, kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã kết thúc, nghiệm thu năm 2019.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ bàn giao sản phẩm, kết quả các nhiệm vụ khoa học cho các đơn vị.
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ bàn giao sản phẩm, kết quả các nhiệm vụ khoa học cho các đơn vị.

Theo đó, Sở đã bàn giao 16 sản phẩm, kết quả các nhiệm vụ khoa học cho các đơn vị có cam kết tiếp nhận sản phẩm và các sở, ban, ngành liên quan, các đơn vị, địa phương nhằm tuyên truyền, đẩy mạnh công tác chuyển giao, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, tỉnh đã nghiên cứu, triển khai 41 nhiệm vụ khoa học với tổng kinh phí sự nghiệp khoa học 11.526 triệu đồng, trong đó có 24 nhiệm vụ chuyển tiếp sang năm 2019, 17 nhiệm vụ thực hiện mới năm 2019. 

Kết thúc năm 2019, đã có 16/16 nhiệm vụ được nghiệm thu, được Hội đồng tư vấn khoa học cấp tỉnh đánh giá xếp loại đạt. 

Một số nhiệm vụ, mô hình thử nghiệm trong sản xuất nông lâm nghiệp đã được người dân đón nhận, chính quyền địa phương quan tâm xác định chỉ đạo triển khai nhân rộng. Kết quả của các nhiệm vụ bước đầu góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an ninh lương thực vùng cao, xoá đói giảm nghèo bền vững. 

Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hoá xã hội, y tế, công nghiệp đã bước đầu cung cấp luận cứ, góp phần hỗ trợ tích cực hiệu quả hoạt động chuyên môn của đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ. 

Đặc biệt trong năm 2019, lãnh đạo Sở đã lãnh chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc hoàn thành vượt mức 162,5% đối với nhiệm vụ "nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020” được giao tại Chương trình hành động 144 của Tỉnh uỷ Yên Bái.

H.A