Thành phố Yên Bái thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/7/2020 | 8:18:49 AM

YênBái - Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 19.700 tỷ đồng, gấp 1,89 lần so với giai đoạn 2011 - 2015.

Công nhân Công ty cổ phần Hồng Nam sản xuất các loại cột điện cung ứng cho các công trình điện trong và ngoài tỉnh.
Công nhân Công ty cổ phần Hồng Nam sản xuất các loại cột điện cung ứng cho các công trình điện trong và ngoài tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, thành phố Yên Bái đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, khuyến khích các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã... trong và ngoài tỉnh đầu tư vào nhiều lĩnh vực; sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Nguyễn Viết Huy - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phó Tiểu ban thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư - UBND thành phố Yên Bái cho biết: Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế, thành phố đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; các nghị quyết hàng năm của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Triển khai Luật Đầu tư công; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thành lập bộ phận hành chính công thành phố và các xã, phường. 

Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, phát triển các ngành, các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm gắn với tái cơ cấu các ngành kinh tế chủ yếu như: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ; linh hoạt giải quyết những trở ngại, vướng mắc về thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, giúp các nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, tiếp cận các nguồn vốn, nhân lực, bồi dưỡng kiến thức quản trị… giúp các thành phần kinh tế phát triển nhanh cả về số lượng, chất lượng và quy mô hoạt động… 

Bằng nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 5 năm qua, thành phố đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp đầu tư vào phát triển kinh tế trên địa bàn. 

Kinh tế tư nhân từng bước khẳng định vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đến năm 2020, thành phố có trên 1.000 doanh nghiệp, tăng 366 doanh nghiệp so với năm 2015 là 50 hợp tác xã, 200 tổ hợp tác và hơn 5.500 hộ kinh doanh, tăng trên 2.400 hộ so với năm 2015. 

Các thành phần kinh tế hoạt động đa dạng, năng động trên nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của thành phố. 

Anh Trần Ngọc Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Hồng Nam chia sẻ: "Tháng 3/2017, Công ty chúng tôi đầu tư vào xây dựng trụ sở, nhà xưởng, máy móc tại thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc để sản xuất các loại cột điện. Công ty được tỉnh, thành phố quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ nhanh chóng hoàn thành thủ tục đầu tư, tiếp cận các nguồn vốn, hỗ trợ tiền san gạt mặt bằng gần 1 ha… giúp Công ty triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ". 

Được biết, năm 2020, Công ty tham gia xây dựng công trình cung cấp, lắp đặt thiết bị điện tại xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu và xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên thuộc tiểu dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Yên Bái do EU tài trợ và đến đầu quý II năm 2020, Công ty chính thức đi vào sản xuất các loại cột điện cung cấp cho các công trình điện trong và ngoài tỉnh. Dự kiến, tổng doanh thu năm nay của Công ty đạt 60 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 2 tỷ đồng…

Những kết quả đạt được trong việc cải thiện đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của thành phố trong 5 năm qua, nhất là thực hiện cải cách thủ tục hành chính thời gian qua đã nâng chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của thành phố đứng đầu toàn tỉnh (tăng 4 hạng so với năm 2015). 

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 19.700 tỷ đồng, gấp 1,89 lần so với giai đoạn 2011 - 2015. Đây là động lực để thành phố Yên Bái tiếp tục thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh đầu tư vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong giai đoạn tới.

Minh Hằng