UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý các trường hợp đến thành phố Đà Nẵng trở về

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/8/2020 | 3:23:49 PM

YênBái - Hôm nay - 8/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến có Công văn hỏa tốc số 2338 gửi các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý các trường hợp đến thành phố Đà Nẵng trở về địa phương.

Sở Y tế tỉnh tiếp tục triển khai lấy mẫu, xét nghiệm xác định ca bệnh.
Sở Y tế tỉnh tiếp tục triển khai lấy mẫu, xét nghiệm xác định ca bệnh.


Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố  thực hiện ngay một số nội dung sau đây: