Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp công dân định kỳ tháng 9/2020

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/9/2020 | 11:14:39 AM

YênBái - Thực hiện Luật Tiếp công dân và Quy chế tiếp công dân, ngày 15/9/2020, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2020 theo quy định.

Phiên tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh ngày 15/9
Phiên tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh ngày 15/9

Tham gia phiên tiếp công dân có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh.

Tại phiên tiếp công dân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp 14 lượt/16 công dân với 14 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Nội dung công dân trình bày chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai; quá trình thu hồi đất, công tác đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình và huyện Trấn Yên), việc thực hiện chính sách đối với người có công (chế độ thương binh, miễn giảm tiền sử dụng đất), giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc đối với người lao động. 

Một số ý kiến mong muốn lãnh đạo tỉnh quyết liệt chỉ đạo các ngành, địa phương xem xét, giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho người dân trên cơ sở hài hòa lợi ích của người dân với lợi ích chung của tỉnh.

Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các sở, ngành, cơ quan có liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã trả lời, kết luận từng trường hợp cụ thể và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật. 

Đối với các trường hợp đã được giải quyết, trả lời đúng chính sách, đúng pháp luật nhưng công dân chưa đồng thuận, nhất trí thì các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền, giải thích, xử lý dứt điểm nhằm ổn định tình hình, không để kéo dài. 

Về các trường hợp công dân gửi đơn, đồng chí giao Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận đơn, tham mưu xử lý, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện từng nội dung đã kết luận tại phiên tiếp công dân định kỳ đối với các cơ quan liên quan, kịp thời tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tuấn Vũ