Yên Bái giảm nghèo bền vững - Bài 1: Khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/9/2020 | 5:52:15 PM

YênBái - Tại Yên Bái, ngoài thực hiện những chính sách hỗ trợ, lồng ghép các nguồn lực đầu tư cho vùng khó khăn thì việc tuyên truyền, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên thoát nghèo, đưa người nghèo từ thế “thụ động” sang “chủ động” thoát nghèo là giải pháp quan trọng tạo nên thành công cho công tác giảm nghèo bền vững tại Yên Bái.

Trước đây, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Mông nâng cao nhận thức, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, vươn lên thoát nghèo gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên giờ đây tư tưởng đã thông, nhận thức đã rõ, người Mông đã biết tự nỗ lực vươn lên, tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.


Gia đình anh Mùa A Sáy (bên trái) là 1 trong 54 hộ tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo của huyện Trạm Tấu.


Hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp của người dân bản Hồ Nhì Pá, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải đem lại hiệu quả kinh tế ổn định.

Người dân ở các huyện vùng cao Yên Bái nỗ lực phát triển kinh tế bằng việc nuôi trồng những cây, con giống đem lại thu nhập ổn định.

Câu chuyện những người dân tuy hoàn cảnh còn khó khăn nhưng đã mạnh dạn tự nguyện xung phong thoát nghèo ở Yên Bái giờ đây không còn hiếm. Nhiều người đã nhận thấy rằng chính sách hỗ trợ nghèo dù có ưu việt đến đâu thì cũng chỉ góp phần vơi bớt khó khăn trước mắt. Việc phải tự tạo ra cái cần câu cho chính mình là yếu tố quan trọng, mang tính quyết định, giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Thu Trang - Mạnh Cường