Yên Bái: Dấu ấn cải cách thủ tục hành chính thuế

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/9/2020 | 7:53:02 AM

YênBái - Đến nay đã có gần 100% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử thành công và trên 96% các khoản nộp thuế của doanh nghiệp thực hiện bằng phương thức điện tử. Cục Thuế tỉnh đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên rà soát thủ tục hành chính qua hình thức điện tử.
Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên rà soát thủ tục hành chính qua hình thức điện tử.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng chương trình hành động về việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC) với tinh thần đồng hành cùng  người nộp thuế (NNT). 

Theo đó, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về lĩnh vực thuế và tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai cải cách TTHC thuế nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 

Cục Thuế tỉnh cũng đã thực hiện tinh thần đồng hành với NNT đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức thuế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương ngành, ngăn ngừa những biểu hiện, hành vi gây phiền hà cho NNT hỗ trợ để doanh nghiệp cá nhân thực hiện các giao dịch với cơ quan thuế thông qua hình thức điện tử. 

Nhờ đó, đến nay đã có gần 100% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử thành công và trên 96% các khoản nộp thuế của doanh nghiệp thực hiện bằng phương thức điện tử. Ngành thuế đã giảm số TTHC từ 435 xuống còn 302 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế; trong đó, 12 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế, 165 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế và 123 TTHC thuộc thẩm quyền thuộc chi cục thuế.

Cùng với ngành thuế cả nước, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã thực hiện giảm số lần khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các doanh nghiệp từ 12 lần/năm xuống còn 4 lần/năm; đơn giản hóa mẫu biểu tờ khai thuế GTGT; bỏ quy định doanh nghiệp phải gửi bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào bán ra kèm theo tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế; giảm số lần khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ 5 lần/năm xuống còn 1 lần/năm hay việc bãi bỏ quy định khống chế một số khoản chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN... Qua đó, đã cắt giảm thời gian thực hiện TTHC về thuế giảm từ 537 giờ xuống chỉ còn 117 giờ (giảm 420 giờ). 

Cùng đó, ngành Thuế tỉnh còn thực hiện công bố công khai các TTHC trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi Cục Thuế quản lý trên trang thông tin nội bộ của ngành, niêm yết công khai bộ TTHC tại cơ quan thuế các cấp phục vụ cho NNT thuận tiện xem, thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ. Có thể khẳng định, công tác cải cách hành chính thuế trong năm qua đã tạo thuận lợi cho NNT trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, góp phần tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích người dân và doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, tạo ra nguồn thu chủ yếu và ngày càng ổn định cho ngân sách địa phương. 

Ông Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chia sẻ: đến nay, 100% hồ sơ được trả kết quả đảm bảo đúng nội dung, thời hạn trả kết quả đúng hạn đảm bảo phục vụ tốt nhất cho NNT. Các TTHC đã được chuyển ra Trung tâm hành chính công của tỉnh và huyện, kết quả 100% được giải quyết đúng hạn, đúng quy trình quản lý thuế. Việc giải quyết TTHC đều thực hiện công khai, minh bạch, thực hiện luân chuyển TTHC liên thông, đúng quy định. Việc trả kết quả đều được gửi qua thư tín bằng hình thức đảm bảo. 

Công tác tiếp dân, tiếp nhận phản ánh của NNT đã được quan tâm, các căn cứ giải quyết đã được trích dẫn đúng luật, giải quyết đúng quy trình, kịp thời, đúng hạn đã được những người phản ánh về công tác thuế đồng tình. Tất cả các TTHC đã được cập nhật trên ứng dụng quản lý thuế tập trung để theo dõi kết quả thực hiện giải quyết thông qua công tác kiểm soát, thực hiện công bố công khai trên trang thông tin của Cục Thuế tỉnh. 

Thực hiện niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của người dân theo đúng quy định với 166 thủ tục. Việc giải quyết TTHC đều thực hiện công khai, minh bạch liên thông qua thư tín gửi đảm bảo hạn chế tối đa cho NNT phải đi lại nhiều lần.

Với những kết quả công tác cải cách hành chính đã đạt được, Cục Thuế tỉnh đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4. Kết quả trên đã khẳng định sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, triển khai cải cách TTHC thuế của Cục Thuế tỉnh. 
Quang Thiều