Thông cáo báo chí phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ngày 22 tháng 9 năm 2020)

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/9/2020 | 4:59:22 PM

YênBái - Vào hồi 14h00’ ngày 22/09, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Quang cảnh phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Yên Bái nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc tiếp giáp với vùng Đông Bắc; phía Đông Bắc giáp 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, phía Đông Nam giáp tỉnh Phú Thọ, phía Tây Nam giáp tỉnh Sơn La, phía Tây Bắc giáp hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 6.887,67 km2; dân số toàn tỉnh là 821.030 người. 

Tỉnh Yên Bái có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 01 thành phố, 01 thị xã và 07 huyện với tổng số 173 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 150 xã, 13 phường, 10 thị trấn); trong đó có 70 xã vùng cao và 81 xã đặc biệt khó khăn được đầu tư theo các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước. Có 2 huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải (đồng bào Mông chiếm trên 80%) nằm trong 61 huyện nghèo, đặc biệt khó khăn của cả nước.

Đảng bộ tỉnh có 498 tổ chức cơ sở Đảng, 2.723 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với gần 58.000 đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 145-KH/TU, ngày 02/7/2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát động các phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị văn kiện, xây dựng phương án nhân sự và các điều kiện phục vụ, bảo vệ Đại hội.

Sau thời gian chuẩn bị với tinh thần tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, ngày 20/8/2020, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Thông báo số 890-TB/TU về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 22 - 24/09/2020 với các nội dung quan trọng như: thông qua Báo cáo chính trị và các báo cáo chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; đồng thời xác định phương hướng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và lộ trình thực hiện phù hợp trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là những giải pháp trọng tâm, đột phá để tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030; thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Vào hồi 14h00’ ngày 22/09, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó:

(1) Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 15 đồng chí, bầu Đoàn thư ký gồm 03 đồng chí, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 05 đồng chí.

(2) Đại hội đã thông qua chương trình, nội quy và quy chế làm việc của Đại hội; phổ biến những nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng cho toàn thể đại biểu tham dự Đại hội.

(3) Đoàn Chủ tịch Đại hội thông báo phương án chia tổ thảo luận, tổng số 325 đại biểu chính thức dự Đại hội sẽ được chia làm 04 tổ. Cụ thể:

- Tổ 1 có 122 đồng chí, gồm 15 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và các đoàn đại biểu Đảng bộ: Yên Bình, Văn Yên, Lục Yên, Trấn Yên, Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Do đồng chí Tạ Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Địa điểm thảo luận tại Phòng họp số 01, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Tổ 2 có 74 đồng chí, gồm 12 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và các đoàn đại biểu Đảng bộ: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVIII làm Tổ trưởng. Địa điểm thảo luận tại Phòng họp số 02, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Tổ 3 có 75 đồng chí, gồm 08 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và các đoàn đại biểu Đảng bộ: Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ, Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Do đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XVIII làm Tổ trưởng. Địa điểm thảo luận tại Phòng họp số 03, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Tổ 4 có 52 đồng chí, gồm 09 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa khóa XVIII và các đoàn đại biểu Đảng ủy: Quân sự, Công an tỉnh, Đại biểu Công an, quân sự 09 đảng bộ - Do đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVIII, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Tổ trưởng. Địa điểm thảo luận tại Phòng họp số 04, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

(4) Đoàn Chủ tịch Đại hội hướng dẫn một số nội dung trọng tâm cần tập trung thảo luận vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Cụ thể:
 
- Đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận nội dung trên từng lĩnh vực:

+ Về lĩnh vực phát triển kinh tế: Các giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển các sản phẩm công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh, có giá trị gia tăng cao, có khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, nâng cao tính tự chủ và hoạt động hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập; phát triển kinh tế tư nhân, đưa kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái; nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch góp phần quản lý phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, bền vững; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

+ Về lĩnh vực văn hóa - xã hội: Các giải pháp tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập; phát triển toàn diện giá trị văn hóa, phát huy sức mạnh con người Việt Nam tạo sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh, bền vững; giải pháp quản lý phát triển xã hội hài hòa, tiến bộ, công bằng, bền vững; quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

+ Về lĩnh vực quốc phòng - an ninh: Các giải pháp củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới.

+ Về lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tập trung vào thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp phát triển.

- Đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các đại biểu tập trung vào thảo luận phát biểu làm rõ những nội dung: 

+ Chủ đề Đại hội XIX đã đầy đủ và phù hợp hay chưa; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó đánh giá rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trên từng lĩnh vực đã đầy đủ, sát, đúng với thực tiễn hay chưa; nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, nhất là những nguyên nhân chủ quan, chủ yếu nào cản cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; những  bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh.

+ Thảo luận, tham gia ý kiến về mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, việc thực hiện 03 đột phá chiến lược, 07 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

+ Thảo luận, tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; trong đó nêu ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình, xây dựng tập thể Ban Chấp hành đoàn kết, thống nhất; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao năng lực cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết; nâng cao trách nhiệm nêu gương của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

+ Thảo luận, tham gia ý kiến đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó đề xuất các giải pháp về đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đôn đốc, nhắc nhở, biểu dương, khen thưởng để triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng Chương trình hành động.

(5) Cũng tại phiên trù bị, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia của các đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, đã có trên 15.000 lượt ý kiến đối với Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, về chủ đề Đại hội, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; đồng thời tham gia đóng góp ý kiến về tầm nhìn và định hướng phát triển, trong đó ý kiến về quan điểm chỉ đạo, về mục tiêu cụ thể, về các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030; về quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; về Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đối với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, đã có trên 24.800 lượt ý kiến tham gia. Hầu hết các ý kiến nhất trí và cho rằng chủ đề Đại hội ngắn gọn, súc tích, có tính khái quát cao, nêu bật được những thành tố, những định hướng lớn, thể hiện quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh ở một tầm cao mới, với quyết tâm chính trị cao, ý chí, khát vọng, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Yên Bái trong giai đoạn tới. 

Một số ý kiến đề nghị bổ sung, nhấn mạnh làm rõ thêm nội dung về văn hóa, môi trường, an ninh chính trị trong thành tố mục tiêu; đồng thời các ý kiến tập trung đóng góp về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là về mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, về các đột phá chiến lược và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới; các nhiệm vụ và giải pháp gồm các nội dung: về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; về lĩnh vực văn hóa - xã hội và phát triển con người; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; về tiếp tục thực hiện đột phá chiến lược xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; về tăng cường quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và liên kết phát triển vùng, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tỉnh ủy Yên Bái trân trọng thông báo và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp tuyên truyền của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh.

TỈNH ỦY YÊN BÁI