Tiếng nói từ Lao Chải

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/9/2020 | 4:17:47 PM

YênBái - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Từ xã vùng cao Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, đại diện cán bộ, đảng viên, nhân dân đã gửi về những tình cảm và niềm tin Đại hội sẽ thành công tốt đẹp.

Trung tâm thị trấn Mù Cang Chải.
Trung tâm thị trấn Mù Cang Chải.

Đồng chí Giàng A Vàng - Bí thư Đảng ủy xã:Tôi cũng như cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Lao Chải đều mong muốn những đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 được phân công phụ trách huyện Mù Cang Chải nói chung, xã Lao Chải nói riêng sẽ tiếp tục có những quyết sách phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao; đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội; quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, giao thông, kéo điện quốc gia cho một số bản chưa có điện sử dụng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các chỉ tiêu phát triển kinh tế nhằm giúp cho người dân có cuộc sống ổn định lâu dài và giảm nghèo bền vững.

Ông Sùng A Sào, bản Hú Trù Lình:Bản Hú Trù Lình có 168 hộ gia đình. Nhân dân trong bản nói riêng và xã Lao Chải nói chung đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; hỗ trợ đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, có nhiều chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống của bà con đã thay đổi rất nhiều, tỷ lệ hộ đói nghèo đã giảm theo từng năm. 

Tuy nhiên, hiện nay Hú Trù Lình vẫn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, hầu hết bà con tự mua máy điện nước nhỏ về thắp sáng phục vụ gia đình, có lúc sáng, lúc không. Vì vậy, tôi mong rằng những đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành khóa mới sẽ quan tâm hơn đến đời sống của đồng bào vùng cao chúng tôi, nhất là kéo điện lưới quốc gia lên tới bản làng vùng cao để phục vụ sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.

Ông Giàng A Rùa, bản Hú Trù Lình:Tôi mong muốn Đại hội sẽ chọn, bầu ra được những người lãnh đạo thật sự có phẩm chất đạo đức, năng lực, bản lĩnh chính trị và đặc biệt quan tâm dạy nghề cho thế hệ trẻ để giữ gìn, phát huy bền vững được những bản sắc truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số.

A Cớ (Trung tâm TT&VH Mù Cang Chải)