Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/9/2020 | 6:28:44 PM

YênBái - Ngay sau phiên họp Đại hội bầu 48 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chiều 23/9, tại phòng họp Tỉnh ủy đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa mới.


Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và 48 đồng chí vừa trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt  yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX (ảnh trên). Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành biểu quyết thông qua số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.Các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX.

Ngày mai - 24/9, Đại hội tiếp tục thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 -2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đức Toàn – Mạnh Cường