Tỉnh ủy Yên Bái họp báo tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/9/2020 | 5:54:56 PM

YênBái - Ngay sau phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chiều 24/9, Tỉnh ủy đã tổ chức họp báo tuyên truyền kết quả Đại hội.

Dự và chủ trì buổi họp báo có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo, phóng viên, biên tập tập viên các cơ quan báo chí của trung ương và địa phương.  Tại buổi họp báo, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã thông tin tới các cơ quan báo chí của trung ương và địa phương về kết quả Đại hội và những định hướng chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới (ảnh trên).

Đại hội đã xác định tiếp tục thực hiện 19 chỉ tiêu chủ yếu, 03 đột phá chiến lược và 07 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. 

Bám sát nhiệm vụ của trung ương và điều kiện thực tế ở địa phương, Đảng bộ xác định ba đột phá chiến lược là: đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy giá trị, bản sắc văn hoá, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của con người Yên Bái, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thông tin, viễn thông, thủy lợi, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, liên kết nông thôn với đô thị, công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp và liên kết vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển.Bảy nhiệm vụ trọng tâm gồm: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tích cực, chủ động thu hút đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường; thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; thu hút đầu tư gắn với với bảo vệ thân thiện môi trường.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, từng bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số. Khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa và xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập". Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên cơ sở phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.Đại diện phóng viên cơ quan báo chí  trung ương đặt câu hỏi về triển khai thực hiện Nghị quyết sau Đại hội.

Tại buổi họp báo, đại diện phóng viên cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã quan tâm một số vấn đề như: Yên Bái là một tỉnh miền núi có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, biện pháp của cấp ủy, chính quyền trong quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới; mục tiêu của tỉnh hướng tới xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững; 

Cùng với đó là các nội dung: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã xác định phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đề ra 19 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá; lộ trình của tỉnh để triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này; Yên Bái xác định nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân là hướng đi của tỉnh trong thời gian tới để mang lại sự hài lòng của nhân dân và đánh giá về chỉ số hạnh phúc này; hoạch định chiến lược phát triển trong nhiệm kỳ tới ngay sau Đại hội của cấp ủy, chính quyền để góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển; tính khả thi của việc triển khai thực hiện đề án đô thị thông minh trong thời gian tới…Phát biểu kết luận buổi họp báo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy (ảnh trên) bày tỏ cảm ơn sâu sắc các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã quan tâm, đồng hành, tuyên truyền đậm nét về Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, đóng góp vào thành công Đại hội. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Yên Bái để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra: Đảng bộ tỉnh đã có lộ trình thực hiện mục tiêu cho từng năm, cho cả nhiệm kỳ, với phương châm đặt hàng, giao nhiệm vụ và khoán sản phẩm đối với từng cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền các huyện, thị, thành phố…; tỉnh đặt mục tiêu hướng tới xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc và sẽ có đánh giá về chỉ số hạnh phúc cho người dân để kịp thời điều chỉnh sao cho phù hợp… Và "đây là vấn đề mới nên tỉnh sẽ vừa làm vừa hoàn thiện" – Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nói. 

Đồng chí cũng cho biết, đối với công tác xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách giữa vùng thấp và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh đã xác định nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế– xã hội và sẽ tích hợp triển khai thực hiện nhiều chính sách để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào vùng dân tộc thiểu số tăng thu nhập, nâng cao đời sống… 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định: Ngay sau đây, Tỉnh ủy sẽ xây dựng ban hành chương trình hành động toàn khóa và triển khai ngay để thực hiện Nghị quyết Đại hội; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để bắt tay ngay vào công việc trong nhiệm kỳ tới. 

Đồng chí cho biết, để triển khai thực hiện có hiệu quả 19 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, tỉnh sẽ ban hành bộ cơ chế chính sách và thể chế hóa bằng nghị quyết, đề án chính sách chuyên đề để triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội trong cả nhiệm kỳ tới.

Đức Toàn – Mạnh Cường