Văn Yên triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/10/2020 | 8:03:54 AM

YênBái - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 24 huyện Văn Yên, trên địa bàn có tổng số 703 liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ; trong đó, chống Pháp 96 liệt sĩ; chống Mỹ 369 liệt sĩ; chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 136 liệt sĩ; chưa xác định được thời kỳ 102 liệt sĩ.

Huyện Văn Yên tổ chức quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.
Huyện Văn Yên tổ chức quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

Trên địa bàn hiện có 232 mộ liệt sĩ (tại Nghĩa trang Liệt sĩ 220 mộ, do gia đình quản lý 12 mộ).

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 24 huyện đã phát 33.724 phiếu cung cấp thông tin, trong đó có 4 thông tin về mộ và mộ liệt sĩ, hiện tại xác định được 1 mộ liệt sĩ Vi Văn Tọng ở xã Châu Quế Hạ đã rõ thông tin; còn 1 mộ ở xã An Thịnh và 2 mộ ở xã Nà Hẩu tiếp tục cung cấp thêm thông tin từ các địa phương khác để kiểm tra xác minh lại; đồng thời, phối hợp tổ chức cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ Vi Văn Tọng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Văn Yên bảo đảm trang nghiêm, an toàn.

Thanh Năm