Đại hội Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tổ chức trong tháng 11/2020

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/10/2020 | 11:00:40 AM

YênBái - Sáng 12/10, Ban Chấp hành (BCH) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) đã tiến hành Hội nghị lần thứ XII chuẩn bị cho tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2015. Đồng chí Dương Văn Thống - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Dương Văn Thống - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Dương Văn Thống - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất Báo cáo kiểm điểm, Báo cáo chính trị của BCH Liên hiệp Hội trình Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Theo đó, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Liên hiệp Hội đã có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết trí thức, thu hút được đông đảo đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tham gia hoạt động trong các tổ chức trí thức chuyên ngành. 

Liên hiệp Hội cũng đã tổ chức tốt nhiều cuộc thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh ở nhiều lứa tuổi và đã đạt nhiều giải thưởng quan trọng. 5 năm qua, các tổ chức hội thành viên đã tham gia triển khai thực hiện 58 đề tài, dự án với kinh phí gần 700 triệu đồng. 

Các đề tài, dự án đều đã phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên hiệp Hội thống nhất làm tốt công tác phát triển hội viên, tiếp tục nâng cao chất lượng các hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh, tích cực chủ động tham gia thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội… 

Hội nghị đã thống nhất cao về dự kiến số lượng, danh sách Đề án nhân sự của BCH Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 35 đồng chí trong BCH, 9 đồng chí trong Ban Thường vụ, 5 đồng chí trong Thường trực Liên hiệp Hội, 5 đồng chí trong Ban Kiểm tra. Đồng thời thống nhất số lượng đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh đã chốt danh sách BCH Liên hiệp Hội. 

Đồng thời chỉ rõ, để Đại hội được tổ chức thành công, thu hút thêm các tổ chức, đơn vị, nhất là các đơn vị đi đầu trong sáng tạo, ứng dụng KHKT trên địa bàn tỉnh cần bổ sung thêm khách mời; cơ quan thường trực chuẩn bị tốt công tác đón tiếp đại biểu tham dự. 

Đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 11/2020.

Vũ Đồng