Hoàn thiện hồ sơ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/10/2020 | 7:48:42 AM

YênBái - Đến nay, 100% các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh hoàn thành việc lập bản đồ và hồ sơ tài liệu 3 cấp (thôn, xã, huyện) gửi về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 cấp tỉnh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) tiến hành thẩm định, tổng hợp lập bản đồ kết luận địa bàn và hoàn thiện hồ sơ cấp tỉnh theo quy định.

Cán bộ chính sách và tác huấn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp rà soát thẩm định bản đồ kết luận địa bàn huyện Yên Bình.
Cán bộ chính sách và tác huấn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp rà soát thẩm định bản đồ kết luận địa bàn huyện Yên Bình.

Cụ thể: toàn tỉnh có tổng số 1.114 liệt sĩ có thông tin hy sinh, chôn cất ban đầu; trong đó, có 412 liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập; hiện an táng trong các nghĩa trang địa phương và do gia đình quản lý; còn lại 702 trường hợp chưa rõ đã được quy tập hay chưa. 

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tích cực đẩy nhanh việc lập bản đồ và hoàn thiện hồ sơ tài liệu về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện tích hợp vào phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ tìm kiếm quy tập HCLS báo cáo Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị và Cục Bản đồ Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng để Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 515 thực hiện việc lập bản đồ toàn quốc và thực hiện số hóa trên Cổng Thông tin quốc gia về bản đồ tìm kiếm quy tập HCLS của từng địa phương, giúp tìm kiếm và quy tập HCLS trong cả nước. 

Thanh Năm