Yên Bái: Diện tích cây ăn quả đạt trên 9.600 ha

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/10/2020 | 3:04:19 PM

YênBái - Diện tích cây ăn quả tăng gần 717 ha so với cùng kỳ năm 2019.

Nhờ triển khai hiệu quả các đề án phát triển cây ăn quả nên đến thời điểm này, toàn tỉnh có trên 9.600 ha cây ăn quả các loại, tăng gần 717 ha so với cùng kỳ năm 2019.

Diện tích tăng ở một số cây ăn quả có quy mô lớn thuộc Đề án trồng cây ăn quả có múi theo chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh Yên Bái như: bưởi tăng trên 390 ha, cam tăng trên 197 ha, tập trung ở một số huyện: Văn Chấn, Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên… 

Ngoài ra, diện tích một số cây ăn quả khác cũng tăng cao so với cùng kỳ năm 2019 do các địa phương đã chuyển đổi sang trồng các cây ăn quả giống mới như: thanh long tăng trên 24 ha, đu đủ lai đặc ruột tăng trên 19 ha, mít thái tăng gần 47 ha, ổi tăng gần 16 ha. 

Đây là các loại cây trồng không mất nhiều công chăm sóc nhưng sản lượng cao mang lại hiệu quả kinh tế. Nhằm xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân, tỉnh đang vận động nhân dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất theo hướng VietGAP, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm của tỉnh ra thị trường ngoại tỉnh.   
                                       
Hồng Duyên