Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái kêu gọi ủng hộ đồng bào bão lũ miền Trung

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/10/2020 | 4:26:40 PM

YênBái - Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương; mỗi hộ gia đình ở thành thị ủng hộ từ 20.000 đồng trở lên, mỗi hộ ở nông thôn ủng hộ ít nhất 10.000 đồng.

Tỉnh đoàn Yên Bái tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra.
Tỉnh đoàn Yên Bái tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Để kịp thời hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Yên Bái kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, các đơn vị kinh tế, tổ chức xã hội tích cực ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung với tinh thần cao nhất.

Theo lời kêu gọi, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương; mỗi hộ gia đình ở thành thị ủng hộ từ 20.000 đồng trở lên, mỗi hộ ở nông thôn ủng hộ ít nhất 10.000 đồng. 

Mọi sự ủng hộ chuyển về Ủy ban MTTQ tỉnh - Ban Cứu trợ tỉnh Yên Bái theo các hình thức: ủng hộ bằng tiền mặt qua tại trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái, tổ 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

Ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản tới tài khoản: 3761.0.3017715.91999 - Ban Cứu trợ tỉnh Yên Bái

Trong quá trình thực hiện, cần thông tin liên hệ với Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh theo số điện thoại 0216.3852.337 hoặc Ban Phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái; Số điện thoại: 02163850536 hoặc trực tiếp ông Đinh Văn Quý - Trưởng ban Phong trào, số điện thoại: 0912506193.

Hồng Oanh