Báo chí góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ bảy, 24/10/2020 | 3:29:40 PM

YênBái - Ngày 23/10, tại Thái Nguyên, Hội Nhà báo Thái Nguyên và Hội Nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc và Thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động Hội – Báo chí góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

Tiến Sĩ Mai Đức Lộc – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội thảo.
Tiến Sĩ Mai Đức Lộc – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Hội thảo nằm trong hoạt động của Hội Nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc và TP. Hà Nội lần thứ XV – năm 2020, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đăng cai tổ chức.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, nhà báo Nguyễn Bảo Lâm - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của báo chí cách mạng là tuyên truyền góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào đời sống. Trong những năm qua, các cơ quan báo chí và đội ngũ hội viên nhà báo khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung đã bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, kịp thời tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và của đất nước”…

Hội thảo báo chí các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2020 diễn ra trong bối cảnh đảng bộ các địa phương đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đây là sự kiện quan trọng có ý nghĩa to lớn trong đời sống chính trị của đất nước, khẳng định những thành quả cách mạng và đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đưa đất nước ta tiếp tục phát triển đi lên. 

Các đảng bộ địa phương tập trung tuyên truyền quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Trong thời gian vừa qua, Hội Nhà báo các tỉnh cũng đã quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới đến toàn thể các nhà báo hội viên.

Hội thảo càng có ý nghĩa hơn vì được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên vào đúng thời điểm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa tổ chức thành công. 

Chính vì vậy, đây cũng là dịp để đánh giá lại, rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, trao đổi kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền về nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh vai trò của tổ chức Hội Nhà báo.Nhà báo Nguyễn Xuân Cảnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Yên Bái tham gia chủ trì điều hành Hội thảo. 

Tại Hội thảo, đại diện Hội Nhà báo các tỉnh đã trình bày tham luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay, những cách làm năng động, sáng tạo, những vấn đề còn băn khoăn, trăn trở khi thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, tiến sĩ Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh việc đổi mới hoạt động Hội Nhà báo các cấp để nâng cao việc tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách tự nhiên và hiệu quả. 

Theo tiến sĩ Mai Đức Lộc, cả nước có hơn 26.000 hội viên hội nhà báo. Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng có các tổ chức Hội nhà báo, tuy nhiên chỉ có Việt Nam là có một tổ chức Hội thống nhất từ trung ương đến địa phương mạnh nhất, chặt chẽ nhất. 

Trong những năm vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, giữ gìn thanh danh của người làm báo Việt Nam... 

Các phóng viên, nhà báo đã tích cực tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đồng thời cũng đưa cuộc sống vào nghị quyết. Chính sự đồng thuận trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, sự đồng thuận trong xã hội có được một phần hết sức quan trọng từ báo chí. Việc tạo ra sự đồng thuận đó, hình thành các dư luận tích cực đó, chính báo chí đã đi đầu trong các nhiệm vụ.  Lãnh đạo Hội Nhà báo Thái Nguyên trao cờ đăng cai Hội thảo Hội Nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc và Thành phố Hà Nội năm 2021 cho lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai.

 Hoàng Yên (Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái)