Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/10/2020 | 12:12:42 PM

YênBái - Sáng 29/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Vũ Quỳnh Khánh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.

Giải ngân vốn nước ngoài cao hơn cùng kỳ 2019

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tính đến ngày 31/10/2020, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 18.089 tỷ đồng, bằng 30,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Mức giải ngân vốn nước ngoài đã tăng từ 21,26% trong 8 tháng lên 30,15% trong 10 tháng, cao hơn cùng kỳ năm 2019. Nếu tính theo số vốn kế hoạch năm 2020 đã điều chỉnh theo Quyết định số 1638 của Thủ tướng thì mức giải ngân này đạt trên 35%. Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái. 

Yên Bái đạt 45,3% kế hoạch giải ngân vốn ODA 

Tại tỉnh Yên Bái, năm 2020, tổng kế hoạch vốn ODA được phép thực hiện và giải ngân là trên 1.196.800 triệu đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2020 là 881.307 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2019 được phép giải ngân trong năm 2020 là 315.498 triệu đồng. Tính đến hết ngày 27/10, tổng giá trị giải ngân đạt 542.128 triệu đồng, bằng 45,3% kế hoạch giao. Dự kiến đến hết 31/1/2021, tổng giá trị giải ngân đạt 1.028.240 triệu đồng. 

Hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 12 dự án được giao kế hoạch vốn ODA; trong đó, 6 dự án cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra và cam kết sẽ giải ngân 100% vốn nước ngoài đã giao; 6 dự án không có khả năng giải ngân hết với tổng số vốn 143.500 triệu đồng. Nguyên nhân do các khó khăn, vướng mắc về các thủ tục điều chỉnh dự án, tiến độ ký hiệp định, tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của nhà tài trợ….

Hội nghị cũng tập trung làm rõ việc thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài gặp một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu là do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19; những vướng mắc trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; công tác lập, giao, phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ODA còn chậm, chưa sát với tiến độ thực hiện và nhu cầu của các dự án cũng như những vướng mắc về quy trình, thủ tục và năng lực tổ chức thực hiện dự án...

Các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Thời gian từ nay cho đến hết năm 2020 không còn nhiều, do vậy, các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. Địa phương nào không làm được thì báo cáo Thủ tướng điều chuyển vốn, cắt vốn, thậm chí sang năm 2021, 2022 không bố trí vốn nữa. Phải có chế tài mạnh mẽ gắn với trách nhiệm để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trong năm 2020 và những năm tiếp theo...

Thanh Chi - Đức Toàn