Trấn Yên thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/11/2020 | 7:49:27 AM

YênBái - Địa bàn toàn huyện Trấn Yên hiện có 1.043 liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ; trong đó, 980 liệt sĩ đang thực hiện chi trả chế độ, chính sách. Qua kiểm đếm, trên địa bàn có 377 mộ liệt sĩ.

Lãnh đạo huyện Trấn Yên trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn.
Lãnh đạo huyện Trấn Yên trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn.

Tổng số liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn là 246 liệt sĩ. Số lượng mộ (hài cốt) liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập trên địa bàn là 88 liệt sĩ. Số lượng mộ liệt sĩ chưa tìm kiếm quy tập trên địa bàn 158 mộ tại 14 địa điểm, khu vực. 

Địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ đã tìm kiếm quy tập nhưng chưa hết cần phải tìm kiếm quy tập tiếp là 35 liệt sĩ tại khu vực Đồn Ca Vịnh, thuộc thôn Bản Khun, xã Hồng Ca. 

Địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ nhưng chưa tổ chức tìm kiếm quy tập 13 khu vực, 122 liệt sĩ.  Một khu vực địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không rõ thông tin (vùng mờ) tại thôn Gò Bông, xã Minh Quân.

Năm 2020, thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg, ngày 17/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Trấn Yên đã tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh, xã Báo Đáp và liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, xã Cường Thịnh.

Thanh Năm