Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần thứ XI

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/1/2021 | 3:17:39 PM

Ngày 13-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào khai mạc trọng thể tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào với sự tham dự của 768 đại biểu.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng NDCM Lào, sáng 13-1.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng NDCM Lào, sáng 13-1.

Dự đại hội, có đồng chí Bounnhang Vorachith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; đồng chí Thongloun Sisoulit, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 147 khách mời, đại diện các ban, ngành và nhân dân các dân tộc Lào.

Sáng 13-1, dưới sự điều hành của đồng chí Phankham Viphavan, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Đại hội đã tiến hành các thủ tục quy định. Đoàn Chủ tịch gồm 24 đồng chí là các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Tổng Bí thư, Cố vấn T.Ư Đảng, đại diện một số tổ chức xã hội.

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Bounnhang Vorachith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đọc diễn văn khai mạc và trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị BCH T.Ư Đảng NDCM Lào khóa X.

Đồng chí Bounnhang Vorachith khẳng định, trải qua hơn 45 năm tiến hành chế độ dân chủ nhân dân, sau hơn 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, Nước CHDCND Lào đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, đồng thời cũng còn nhiều vấn đề quan trọng mà Đảng NDCM Lào cần phải đánh giá, tổng kết chính xác, sâu sắc, toàn diện, khách quan để làm cơ sở vững chắc trong việc đưa ra phương hướng, nhiệm vụ chính trị nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống dân chủ nhân dân trong thời gian tới, theo mục tiêu mà Đảng đã đặt ra và làm cho Đảng ngày càng vững mạnh.

Nhìn lại quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của BCH T.Ư trong việc tổ chức, thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa X trong 5 năm qua cho thấy, quá trình phát triển xây dựng đất nước không ngừng tăng trưởng và giành được thành tựu trên nhiều lĩnh vực, như: tiếp tục bảo đảm sự ổn định vững chắc về chính trị, trật tự an toàn xã hội một cách cơ bản, độc lập, dân chủ và thành quả cách mạng được bảo vệ vững chắc; chất lượng đời sống người dân đã từng bước được cải thiện tốt hơn, vấn đề đói nghèo cũng được giải quyết và đạt được những mục tiêu đề ra…

Đồng chí Bounnhang Vorachith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đại hội lần này sẽ cùng tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng gắn liền với đánh giá tổng hợp việc xây dựng yếu tố tiền đề của xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn vừa qua; rút ra bài học hữu ích và thống nhất đường lối, phương hướng, nhiệm vụ chung, kế hoạch chính sách lớn và đề ra hướng chỉ đạo đối với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, tiếp tục điều chỉnh cơ chế dân chủ nhân dân, xây dựng các yếu tố tiền đề tiến vào mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Xem xét và thông qua dự thảo Điều lệ Đảng sửa đổi nhằm xây dựng Đảng ngày càng phát triển trong sạch, vững mạnh và kiên định tiến tới hoàn thành sứ mệnh lịch sử cao cả của mình trong giai đoạn mới; kiểm điểm, đánh giá việc lãnh đạo của BCH T.Ư Đảng NDCM Lào khóa X và tiến hành bầu BCH T.Ư Đảng NDCM Lào khóa XI, thể hiện sự đoàn kết đồng lòng nhất trí của Đảng, bảo đảm tính kế thừa và xây dựng đội ngũ lãnh đạo cấp T.Ư của Đảng, lựa chọn các đồng chí có tiêu chuẩn và điều kiện đầy đủ để gánh vác nhiệm vụ lớn lao mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Cũng trong sáng nay, đồng chí Thongloun Sisoulit, Thủ tướng Chính phủ trình bày Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia lần thứ IX. Đồng chí Bounthong Chitmani, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra T.Ư, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác sửa đổi điều lệ Đảng.

Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm ổn định chính trị vững chắc, triển khai đường lối đổi mới đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội theo hướng chất lượng mới, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tiếp tục đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, đi lên mục tiêu xã hội chủ nghĩa", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng NDCM Lào, chiều 13-1, sẽ tiếp tục tiến hành dưới sự điều hành của đồng chí Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội.

(Theo Nhân Dân)