Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/1/2021 | 7:54:35 AM

YênBái - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy vừa ký ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/TU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Nội dung như sau:

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX