Yên Bái: Hiệu quả trồng rừng gỗ lớn

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/2/2021 | 11:29:41 AM

YênBái - Với hướng đẩy mạnh phát triển trồng rừng gỗ lớn, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%, sản lượng gỗ rừng trồng khai thác hàng năm đạt trên 500 ngàn m3; hình thành vùng trồng rừng gỗ lớn với diện tích trên 40.000 ha; đưa tỷ lệ gỗ xẻ từ 25% - 30% hiện nay lên trên 60% vào năm 2025; phấn đấu đưa Yên Bái trở thành trung tâm sản xuất lâm nghiệp công nghệ cao ở khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2025.

Mạnh Cường - Hoài Văn