UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/4/2021 | 5:01:50 PM

YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn số 1064 gửi các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nội dung như sau:

Khai báo y tế là điều kiện bắt buộc của mọi công dân khi đến cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Thủy Thanh)
Khai báo y tế là điều kiện bắt buộc của mọi công dân khi đến cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Thủy Thanh)