Trấn Yên: Đường lớn đã mở

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/6/2021 | 3:04:02 PM

YênBái - Sau khi được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), huyện Trấn Yên tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí bằng việc xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu và đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng.

Nông thôn miền núi khởi sắc

Trấn Yên là huyện miền núi của tỉnh Yên Bái, có diện tích tự nhiên 62.914,3 ha, có 21 đơn vị hành chính gồm 20 xã và 01 thị trấn; dân số toàn huyện 84.675 người; có 6 dân tộc anh em sinh sống, gồm: Kinh, Tày, Dao, Mường, Cao Lan, Mông…

Năm 2011, khi bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Trấn Yên với xuất phát điểm thấp, địa bàn rộng và chia cắt, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, trình độ phát triển ở các xã không đồng đều. Đặc biệt trên địa bàn huyện còn 6 xã và 46 thôn, bản đặc biệt khó khăn, có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó có 05 thôn, bản có 100% đồng bào là dân tộc Mông; thu nhập của người dân ở mức thấp, phong tục, tập quán và trình độ sản xuất còn lạc hậu, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn.

Hiện Trấn Yên có 80% đường ngõ, xóm đã được cứng hóa, tất cả các tuyến đường nội đồng, đường vào khu sản xuất được mở mới và nâng cấp đảm bảo đi lại thuận tiện phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nỗ lực vượt qua những thử thách đó, năm 2019 huyện Trấn Yên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái và khu vực Tây Bắc đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 6/21 xã và 46/190 thôn, bản thuộc diện đặc biệt đã nỗ lực vượt bậc đạt chuẩn NTM bền vững; bộ mặt nông thôn và người dân đã có sự thay đổi rõ rệt, cảnh quan môi trường nông thôn thay đổi tích cực từ vùng thấp đến vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hệ thống cơ sở hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn NTM, huyện Trấn Yên tiếp tục tập trung thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí bằng việc xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu và xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu.

Đến nay, Trấn Yên đã có 40 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, hoàn thành cơ bản các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu ở 5 xã, trong đó có xã Đào Thịnh đã được công nhận xã NTM nâng cao trong năm 2020, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng và sôi nổi trong cộng đồng khu dân cư trong thực hiện và nâng cao chất lượng xây dựng NTM, góp phần xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, kinh tế phát triển, thu nhập đời sống của người dân tăng lên; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác khuyến học, khuyến tài, an sinh xã hội được đảm bảo; ý thức trách nhiệm của công dân ở khu dân cư được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực nông thôn đảm bảo. 

Trên địa bàn huyện hiện nay 100% các tuyến đường từ huyện đến xã, đường liên xã, liên thôn, đường từ xã xuống thôn được kiên cố hóa; 80% tuyến đường ngõ, xóm đã được cứng hóa, tất cả các tuyến đường nội đồng, đường vào khu sản xuất được mở mới và nâng cấp đảm bảo đi lại thuận tiện phục vụ sản xuất nông nghiệp; hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới tiêu cho toàn bộ diện tích sản xuất và phòng chống thiên tai; 100% thôn, bản có điện lưới quốc gia, hệ thống chợ nông thôn được xây dựng đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa của nhân dân; kinh tế nông nghiệp có bước phát triển vượt bậc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được tăng lên, đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung có liên kết theo chuỗi giá trị với khối lượng các sản phẩm chủ lực.Một góc ở khu vực trung tâm huyện lỵ Trấn Yên (Yên Bái) nhìn từ trên cao. 

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 11 triệu đồng (năm 2011) đến nay tăng lên 36,8 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 28,01% (năm 2011) nay giảm xuống còn 2,03 %; không còn hộ ở nhà tạm, nhà dột nát. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao được quan tâm chăm lo, 100% các đơn vị trường học và trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; 100% số xã có hội trường văn hóa đa năng, sân thể thao đạt chuẩn theo quy định; các nhà văn hóa, sân thể thao ở thôn với đầy đủ trang thiết bị đáp ứng sinh hoạt của cộng đồng. Bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc được bảo tồn, gìn giữ, phát huy, đời sống tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định.

"Chìa khóa” công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Nhật Tân, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên cho biết: Thực hiện phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu, thời gian qua huyện Trấn Yên đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể người dân địa phương trong việc đồng lòng, chung sức xây dựng NTM để mỗi xã, mỗi thôn đều có thể trở thành điểm sáng nhân rộng, làm nền móng thực hiện thành công phong trào NTM kiểu mẫu trong toàn huyện.

"Từ những kết quả đã đạt được trong xây dựng NTM thời gian qua, chúng tôi luôn xác định muốn thành công trước tiên phải là sự đồng thuận, tích cực tham gia của người dân, trong đó thông qua công tác tuyên truyền bằng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp và phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt phải làm tốt, trước khi triển khai các nhiệm vụ khác; thông qua công tác tuyên truyền và sự gương mẫu, tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, để người dân nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của mình trong xây dựng NTM, để xây dựng NTM từ yêu cầu trở thành nhu cầu của nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, ngày càng lan tỏa sâu rộng…đó là những cơ sở tốt để chúng tôi hạ quyết tâm thực hiện thành công phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu trong thời gian tới” – đồng chí Trần Nhật Tân nói.

Để minh chứng sinh động cho việc trên, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên cho biết trong chương trình xây dựng NTM tại Trấn Yên những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và tạo sự đồng thuận, đã có hàng nghìn hộ dân hiến trên 54 ha đất để xây dựng các công trình hạ tầng ở khu vực nông thôn, 190 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố, gần 300 km đường điện chiếu sáng nông thôn đều do nhân dân tự đóng góp xây dựng và mua sắm trang thiết bị; nhân dân ở tất cả các xã, thôn đều tích cực đóng góp tiền, vật liệu ngày công cho xây dựng NTM với giá trị trên 700 tỷ đồng; hơn 300 km đường hoa ở khu dân cư, khu trung tâm thôn, xã  được nhân dân tham gia trồng, chăm sóc thường xuyên tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp… 

Từ một số thành công đã đạt được trong xây dựng NTM, huyện Trấn Yên đang tập trung đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM bằng việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, từ đó xây dựng mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Những kết quả đã đạt được từ sự đồng thuận và nỗ lực của cán bộ, nhân dân ở mỗi xã, thôn bản của Trấn Yên hôm nay đang trở thành những điểm sáng, mở ra con đường lớn, tạo đà cho việc thực hiện thành công phong trào xây dựng thôn NTM kiểu mẫu trên toàn địa phương trong thời gian không xa.

(Theo dangcongsan.vn)