Yên Bình: 134 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng

  • Cập nhật: Thứ bảy, 26/6/2021 | 1:44:50 PM

YênBái - 6 tháng đầu năm 2021, huyện Yên Bình đã hoàn thành 2 đợt trao Huy hiệu Đảng cho 134 đảng viên.

Bí thư Huyện ủy Yên Bình An Hoàng Linh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại Đảng bộ thị trấn Yên Bình.
Bí thư Huyện ủy Yên Bình An Hoàng Linh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại Đảng bộ thị trấn Yên Bình.

Trong đó, có 2 đảng viên 65 tuổi Đảng, 2 đảng viên 60 tuổi Đảng, còn lại là từ 30 đến 55 tuổi Đảng.

Lễ trao Huy hiệu Đảng được các chi, đảng bộ tổ chức trang trọng, đúng theo quy định Điều lệ Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên đã có những cống hiến, đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam, kịp thời động viên, khích lệ các đảng viên tiếp tục vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh đáp ứng với yêu cầu đổi mới. 

Đó cũng là niềm vinh dự lớn của mỗi đảng viên, đồng thời là trách nhiệm đòi hỏi mỗi đảng viên không ngừng rèn luyện, phấn đấu để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của người đảng viên.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Yên Bình tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác rà soát, lập hồ sơ đề nghị trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ điều kiện, góp phần tiếp tục đổi mới, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thanh Chi