[Infographic] Nội dung quan trọng trong Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/8/2021 | 4:33:40 PM

Ngày 29/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


Chú thích ảnh

            (Theo TTXVN)