Yên Bái công khai hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với ông Nguyễn Hữu Phú

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/8/2021 | 2:25:29 PM

YênBái - Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn số 978/SLĐTBXH-NCC về việc công khai hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với ông Nguyễn Hữu Phú. Nội dung như sau: