Sở Xây dựng Yên Bái mời thi tuyển phương án quy hoạch Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc Trung tâm hành chính thành phố Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/8/2021 | 4:52:28 PM

YênBái - Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái vừa ban hành Thông báo số 1783 gửi Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Hội Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái, Tạp chí kiến trúc - Hội KTS Việt Nam, Báo Điện tử Xây dựng - Bộ Xây dựng, Báo Yên Bái, Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái về việc tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc Trung tâm hành chính thành phố Yên Bái.

Một góc thành phố Yên Bái. (Ảnh minh họa)
Một góc thành phố Yên Bái. (Ảnh minh họa)

Thông báo nêu rõ, căn cứ Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Kế hoạch, dự toán kinh phí và Quy chế thi tuyển phương án quy hoạch Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc Trung tâm hành chính thành phố Yên Bái.

Tên dự án: Trung tâm hành chính thành phổ Yên Bái.

Đơn vị tổ chức thi tuyển: Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái.

Hình thức thi tuyển rộng rãi. Đối tượng là các cá nhân, tổ chức (gọi tắt là đơn vị tư vấn) trong nước có năng lực chuyên môn phù hợp.

Thời gian thực hiện dự kiến: Mười (10) ngày đăng tải thông tin mời dự thi, tính từ ngày 04/8/2021;
Năm (5) ngày đăng ký dự thi, tính từ ngày 14/8/2021; Năm (5) ngày xét tuyển hồ sơ vòng một, tính từ ngày 19/8/2021; Một ngày thông báo chính thức các đơn vị tư vấn dự thi vòng 2; Ba mươi ngày (30) là thời gian các đơn vị tư vấn thực hiện, tính từ ngày 25/8/2021 đến ngay 25/9/2021.

Thời gian nộp hồ sơ dự thi vòng hai trước 16h30 ngày 27/9/2021 tại Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái (số 1, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).
Thủy Thanh