Hệ thống khai báo y tế của Bộ Công an giúp người dân "qua chốt" nhanh hơn

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/8/2021 | 2:13:42 PM

Người dân có thể ngồi nhà khai báo thông tin cá nhân, y tế, sau đó hệ thống sẽ "nhả" một mã QR Code. Khi qua các chốt kiểm soát Covid-19, người dân chỉ cần trình mã này để cán bộ kiểm tra.(Theo Dân Trí)