Thông báo tìm giấy tờ thất lạc

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/8/2021 | 6:20:26 AM

YênBái - Giấy tờ thất lạc là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong quá trình quản lý và sử dụng, gia  đình tôi có làm thất lạc một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký hiệu thửa đất số 449, tờ bản đồ số 41-B-I, diện tích 525,6m2 , đất ở nông thôn (ONT) do UBND thành phố Yên Bái cấp mang tên Hoàng Văn Lý và Hoàng Thị Lan, địa chỉ tại thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. 

Ai nhặt được xin liên hệ với gia đình tôi theo số điện thoại: 0972977177

Gia đình tôi xin cảm ơn và hậu tạ! 

Thay mặt gia đình 
Hoàng Văn Lý