[Inforgraphics] Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm y tế xã, phường lưu động trong dịch COVID-19

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/8/2021 | 2:03:06 PM

Ngày 21/8/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4042/QĐ-BYT về Hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm y tế xã, phường lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19.
(Theo VOV)