Trấn Ninh- Chi bộ gương mẫu

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/9/2021 | 7:30:58 AM

YênBái - Chi bộ thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái có 22 đảng viên. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn và tạo sức lan tỏa, Chi bộ cùng Ban Công tác mặt trận, các chi hội, đoàn thể luôn chú trọng tuyên truyền và thể hiện sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Tổ hợp tác ươm cây giống của một số hộ trong thôn Trấn Ninh cho hiệu quả kinh tế cao.
Tổ hợp tác ươm cây giống của một số hộ trong thôn Trấn Ninh cho hiệu quả kinh tế cao.

Nội dung học và làm theo Bác được đưa vào sinh hoạt thường kỳ của tổ chức Đảng, đoàn thể, qua đó, mỗi tập thể, cá nhân đăng ký bằng những việc làm, phần việc cụ thể. Ban Chi ủy chủ động xây dựng nghị quyết, triển khai kế hoạch phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên phụ trách từng nội dung công việc, nêu cao tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân. 

Hiện, cả thôn có 70% số hộ tham gia kinh doanh, dịch vụ, sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đem lại nguồn thu nhập cao, đời sống người dân không ngừng nâng lên. Điển hình như các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ tổng hợp của các gia đình ông: Ngô Văn Tâm, Vũ Văn Thấu, Trần Văn Dự; các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm hiệu quả với quy mô lớn như: Triệu Minh Thư, Vũ Văn Đoàn, Trần Văn Điển, Nguyễn Văn Lập… Đến nay, thu nhập bình quân đầu người dân đạt 55 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ khá giàu đạt 30% và thôn không còn hộ nghèo. 

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, mọi việc của thôn đều được Chi bộ thực hiện công khai, minh bạch. Cán bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu thực hiện trước, người dân tin tưởng làm theo, từ việc phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường cho đến xây dựng gia đình văn hóa, góp sức xây dựng cơ sở hạ tầng… 

Qua đó, nhân dân đóng góp 450 triệu đồng cùng với hỗ trợ của Nhà nước hoàn thành 8 tuyến đường với tổng chiều dài 2,5 km; xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa thôn có đầy đủ bàn ghế, trang thiết bị; bê tông hóa 500 m2 sân nhà văn hóa với tổng kinh phí 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa; xây dựng 700 m cống rãnh, trị giá 70 triệu đồng; xây dựng 3 công trình điện "thắp sáng đường quê” chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tổng chiều dài 3,7 km, trị giá 45 triệu đồng; đóng góp gần 800 ngày công, gần 300 triệu đồng xây dựng tuyến đường văn minh đô thị dài gần 700 m... 

Các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, "5 không 3 sạch”, "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” được đẩy mạnh. Hàng năm, 100% số hộ trong thôn đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa”. 

Đồng chí Vũ Văn Thấu - Bí thư Chi bộ thôn Trấn Ninh cho biết: "Với quan điểm Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, nhân dân làm chủ, cấp ủy Chi bộ vận dụng tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 linh hoạt và sáng tạo. Các nghị quyết của Chi bộ được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, tạo chuyển biến mọi mặt”. 

Người dân trong thôn đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao, xứng đáng là Chi bộ điểm của xã. Nhờ đó, nhiều năm liền, Chi bộ thôn Trấn Ninh giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh và được các cấp, các ngành khen thưởng.

Vũ Đồng