Hội Nông dân tỉnh Yên Bái: Nhiều hoạt động góp phần xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/9/2021 | 7:37:35 AM

YênBái - Ngay từ những tháng đầu năm, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong 8 tháng năm 2021, các cấp hội đã tổ chức cho trên 57.600 hộ hội viên đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Tổ thu gom rác thải thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên thực hiện vệ sinh môi trường, đường làm ngõ xóm, góp phần nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Minh Huyền)
Tổ thu gom rác thải thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên thực hiện vệ sinh môi trường, đường làm ngõ xóm, góp phần nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Minh Huyền)

Qua đó, nhiều hộ nông dân tập trung nguồn lực, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm nghiệp; sản xuất hàng hóa nông sản theo hướng đảm bảo an toàn sinh học, bảo vệ môi trường, xây dựng được một số mô hình hiệu quả mang lại thu nhập ổn định cho nông dân. 

Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng hoàn thành 56 mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp hiệu quả, trong đó có 23 mô hình được xây dựng từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp; chỉ đạo các cấp hội vận động, hỗ trợ thành lập 8 hợp tác xã và 96 tổ hợp tác; vận động, thu hút 9 doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực nông thôn tại các địa phương trong tỉnh; đăng ký xây dựng 7 sản phẩm để tiêu chuẩn hóa OCOP, đã có 1 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 3 sao. 

Các cấp hội cũng đã vận động trên 104.000 hộ nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; vận động hội viên, nông dân đóng trên 470 triệu đồng, hiến gần 22.000 m2  đất, trên 31.000 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn… Các hoạt động của các cấp hội nông dân đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nông thôn mới. 

Đến hết tháng 8/2021, toàn tỉnh có 76/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thu Hạnh