Cựu chiến binh Việt Thành khẳng định vai trò nòng cốt ở cơ sở

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/9/2021 | 1:54:30 PM

YênBái - Với 242 hội viên sinh hoạt ở 8 chi hội, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Hội viên cựu chiến binh xã Việt Thành trao đổi kinh nghiệm trồng bưởi Diễn.
Hội viên cựu chiến binh xã Việt Thành trao đổi kinh nghiệm trồng bưởi Diễn.

Phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua ở cơ sở, hàng năm, cán bộ, hội viên trong xã luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM), gia đình văn hóa. 

Thực hiện Phong trào thi đua "Xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, hội viên CCB gương mẫu”, hàng năm, hội viên thực hiện tốt các quy ước, hương ước mỗi CCB là một điển hình trong bảo vệ môi trường, thu gom rác thải; chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng... 

Ông Mai Kim Sơn - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: "Điểm nổi bật của Hội CCB xã thời gian qua là thực hiện Phong trào CCB tham gia xây dựng NTM. Hàng năm, Hội huy động gần 1.000 ngày công tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn… Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia các tổ hòa giải, tổ tuần tra an ninh, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong gia đình, hàng xóm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị ở cơ sở. Kết quả bình xét hàng năm, 8/8 chi hội đều đạt trong sạch vững mạnh”.

Những năm gần đây, đời sống của gia đình hội viên CCB xã Việt Thành được nâng lên rõ rệt, trong đó có việc phát huy tốt nghề trồng dâu nuôi tằm. Hiện toàn xã có trên 200 ha dâu, trồng tập trung ở thôn Lan Đình và Trúc Đình. Hạch toán cho thấy 1 ha đất trồng dâu nuôi tằm của xã cho thu nhập trung bình từ 200 đến 250 triệu đồng/năm. 

Cùng với đó, nhiều gia đình hội viên còn phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, gia trại quy mô từ 5 ha đến trên 10 ha tập trung vào chăn nuôi, trồng cây ăn quả có múi, trồng rừng...; thành lập được Hợp tác xã trồng rừng tại thôn Đồng Phúc với 15 hội viên tham gia và Hợp tác xã nông, lâm thủy sản tại thôn Phúc Đình với 10 hội viên, chủ yếu nuôi cá lồng. 

Nhiều hội viên nhờ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng đã cho thu nhập từ 150 đến trên 200 triệu đồng/năm, điển hình như gia đình các hội viên: Nguyễn Quang Huy, thôn Trúc Đình mô hình trồng cây ăn quả, nuôi hươu, ong; Đỗ Văn Phẩm, thôn Đồng Phúc, trồng 10 ha quế; Lương Trường Tuyên, thôn Phú Lan, mô hình VACR tổng hợp… Hiện, tỷ lệ hội viên có kinh tế khá, giàu chiếm 70%, xã không còn hội viên nghèo, cận nghèo và 100% đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 

Cùng với phát triển kinh tế, hội viên còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động tình nghĩa như: thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình bị thiên tai, tích cực ủng hộ quỹ Vì người nghèo, Vì nạn nhân chất độc da cam, Khuyến học… 

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB xã Việt Thành tiếp tục tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… góp phần xây dựng quê hương Việt Thành ngày càng đổi mới.
Thạch Phong