Thị xã Nghĩa Lộ thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP: Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/9/2021 | 3:22:56 PM

YênBái - Hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra sai sót hoặc bỏ sót đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đó là tinh thần được quán triệt và thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp của thị xã Nghĩa Lộ khi triển khai các chính sách hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thời gian qua theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP.

Thành Trung - Quyết Thắng