Thiệt hại do mưa lũ ở Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên tiếp tục tăng

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/9/2021 | 5:36:18 PM

YênBái - Như tin đã đưa, đến 16 giờ ngày 20/9, con số thiệt hại về nông nghiệp tại 3 huyện Trấn Yên, Văn Yên và Lục Yên tiếp tục tăng.

Nhiều diện tích lúa sắp thu hoạch bị ngập sâu trong nước.
Nhiều diện tích lúa sắp thu hoạch bị ngập sâu trong nước.


Cụ thể 27,75 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; trong đó: trên 20,5ha lúa và trên 5 ha ngô  bị thiệt hại hoàn toàn. Đã có 0,348 ha thủy sản tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên bị ảnh hưởng.

Cùng đó, mưa lũ làm trôi 5 cầu tạm tại huyện Lục Yên (các cầu này do dân tự làm, tại xã Trúc Lâu 01 cầu, xã An Lạc 04 cầu).

Về cơ sở hạ tầng khác: tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã có 75m tường rào bị đổ sập (trong đó: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đông Cuông 30m và của hộ dân 45m), 20m kênh mương nội đồng bị vùi lấp; tại xã An Lạc, huyện Lục Yên, 8m kênh bê tông bịgãy, đổ.

Ước tổng giá trị thiệt hại là 420 triệu đồng.

Thủy Thanh