Xã Tú Lệ hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/10/2021 | 7:54:42 AM

YênBái - Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị thẩm định xét công nhận xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn đạt chuẩn NTM năm 2021.

Bí thư Đảng ủy xã Nậm Có Sùng A Dê và Bí thư Đảng ủy xã Tú Lệ - Bùi Thị Doan trao đổi trong quá trình thi công đường.
Bí thư Đảng ủy xã Nậm Có Sùng A Dê và Bí thư Đảng ủy xã Tú Lệ - Bùi Thị Doan trao đổi trong quá trình thi công đường.

Từ năm 2011 đến nay, nhân dân Tú Lệ đã đóng góp tiền, ngày công lao động và hiến trên 16.000 m2 đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi khác của thôn, xã. Đến nay, 100% các tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa; 100% các tuyến đường trục thôn, xóm, liên thôn được cứng hóa. Các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 97,57%. 

Cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư xây dựng. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định đạt 92,2%. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 37,3 triệu đồng. 

Với sự thống nhất cao, Hội đồng thẩm định đã thống nhất xã Tú Lệ hoàn thành 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 
B.T