Bứt tốc để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2021

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/10/2021 | 12:04:03 PM

YênBái - Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 10 (mở rộng), trong sáng nay - 15/10, các đại biểu nghe báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ; tiếp tục thảo luận tại Hội trường; thông qua Nghị quyết và bế mạc Hội nghị.


Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

50 lượt ý kiến thảo luận tại tổ

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết đã có 50 ý kiến thảo luận tại tổ. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết và các nội dung trình Hội nghị. Trong đó, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ của 9 tháng; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, 100% đại biểu nhất trí. Chủ  tịch  UBND  tỉnh  Trần  Huy  Tuấn  trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ.

Về một số nội dung các đại biểu có ý kiến như: đề nghị xem xét, tính chung chỉ tiêu Quế hữu cơ và diện tích cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC để đảm bảo chỉ tiêu được giao năm 2021; đề nghị tỉnh nghiên cứu, bổ sung dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 174 (đường đến trung tâm huyện Trạm Tấu) vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đề nghị thống kê, rà soát toàn bộ các đối tượng công dân mất việc do Covid-19 trở về địa phương; phân loại để tư vấn đào tạo nghề hoặc giải quyết việc làm; đề nghị tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với người dân thuộc địa bàn ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ…, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giải trình, làm rõ nhiều nội dung tại Hội trường, đồng thời cho biết một số nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu thực hiện.Đại biểu thảo luận tại Hội trường

Đối với các ý kiến của đại biểu tham gia về phương châm hành động, các chỉ tiêu chủ yếu trong dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; về dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các báo cáo trình tại Hội nghị đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu làm rõ những vấn đề mà các đại biểu quan tâm đề xuất, kiến nghị. 

Thảo luận tại Hội trường, các đại biểu đã tiếp tục tham gia ý kiến, đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp; giải quyết việc làm cho các lao động trở về địa phương khi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; việc phát triển các hợp tác xã bền vững; vấn đề thu hút đầu tư; đô thị thông minh, phát triển du lịch, vấn đề phát triển đảng viên, việc rà soát đánh giá hộ nghèo theo chuẩn mới 2021 – 2025 … 

Quyết tâm bứt tốc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2021

Sau khi làm rõ những kiến nghị của các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận Hội nghị, trong đó thống nhất và nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy làm rõ một số ý kiến của các đại biểu thảo luận tại Hội trường

Để hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, tạo điều kiện để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, an dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tập trung cao độ, nỗ lực tối đa cho giai đoạn "nước rút” của năm; phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc, khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy, nhất là những nhiệm vụ khó, những chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ. 

Về Chương trình hành động của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình và dự thảo Chương trình. Trong đó, thống nhất xác định chủ đề năm là: "Thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19; tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và chuyển đổi số; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh”. 

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nhanh chóng cụ thể hóa thành kế hoạch hành động của cấp mình, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị mình với quan điểm các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra phải có tính phấn đấu cao và có các giải pháp chủ động, linh hoạt, khả thi để triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022.Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

Về Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia thảo luận để hoàn thiện, sớm ban hành để lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả, đảm bảo mục đích, yêu cầu.

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước, Dự toán ngân sách địa phương năm 2022, Kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước giai đoạn 2022-2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu tối đa để hoàn chỉnh, trình kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân năm 2021; tiến độ thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2021; về phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; việc thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU và Chương trình hành động số 95-CTr/TU của Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cố gắng, quyết tâm bứt tốc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2021

Đối với những nội dung cơ bản, quan điểm mới của Quy định 22-QĐ/TW  về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên bằng những hình thức phù hợp. Các cấp ủy, người đứng đầu phải kết hợp hài hòa giữa "xây” và "chống”; siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Khẳng định đây là giai đoạn nước rút để nỗ lực, cố gắng, quyết tâm bứt tốc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, trên cương vị công tác của mình phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, năng động, chủ động, sáng tạo cùng với cấp ủy, chính quyền khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2021 đã đề ra.

Thanh Chi – Đức Toàn