Ủy ban MTTQ huyện Trấn Yên: Phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/10/2021 | 11:06:18 AM

YênBái - Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Trấn Yên đã tập trung triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, trong đó có Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phát động phong trào toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19…

Nhân dân xã Việt Thành hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng.
Nhân dân xã Việt Thành hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng.

Từ các phong trào thi đua, các tổ chức thành viên đã có những việc làm thiết thực như: Hội Nông dân với Phong trào "Nông dân  sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình, tổ dân phố, thôn văn hóa, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững”; Hội Phụ nữ với Phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch”, "Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; Hội Cựu chiến binh, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các hoạt động quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh… 

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ huyện đã tích cực triển khai Quyết định số 217 - 218 của Bộ Chính trị về vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở; phối hợp với các ban của HĐND huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội ở một số ngành và các địa phương; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức cho 100% hộ gia đình trong huyện ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19; tiếp nhận và trao quà từ các nguồn ủng hộ tài trợ… 

Hiện nay, tất cả 21 xã, thị trấn đều thành lập tổ giám sát với 90 thành viên là cán bộ MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Do đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, MTTQ các cấp đã kịp thời nắm bắt nhiều thông tin, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân… từ đó kịp thời phản ánh đến cơ quan cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ huyện đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ làm nhà cho gia đình người có công (NCC), hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Hàng năm, vận động được gần 1.000 suất quà trao cho hộ nghèo ở xã Y Can, Hồng Ca, Hưng Khánh, Cường Thịnh…; vận động ủng hộ được gần 1 tỷ đồng hỗ trợ gia đình NCC, hộ nghèo sửa chữa, làm mới nhà ở; mỗi năm xây mới trung bình 10 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo bằng nguồn xã hội hóa với số tiền trên 200 triệu đồng. 

Hàng năm MTTQ huyện cùng chính quyền các địa phương, các tổ chức đoàn thể và nhân dân cũng đã huy động trên 3.000 ngày công sửa chữa nhà ở, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ để các hộ ổn định cuộc sống. 

Thực hiện Kế hoạch số 81 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại xã Hồng Ca và Kiên Thành, từ năm 2017 đến nay, Ủy ban MTTQ huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền 2 địa phương và các tổ chức đoàn thể, tổ chức 98 cuộc họp với gần 8.000 lượt người tham gia tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình, Pháp lệnh Dân số, Luật Phòng chống bạo lực gia đình… 

Từ công tác tuyên truyền, vận động và sự chỉ đạo sát sao từ huyện đến cơ sở đã góp phần giảm từ 14 cặp tảo hôn năm 2018 xuống còn 8 cặp năm 2019 và 3 cặp năm 2020, trong 9 tháng năm 2021 không còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Với những chương trình hành động thiết thực của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, Trấn Yên đã có trên 97% thôn, bản, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và trên 95% hộ được công nhận Gia đình văn hóa... Đây là cơ sở để huyện tiếp tục nhân rộng Mô hình "Xã, thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu” để các địa phương khác học tập, làm theo.

Thạch Phong