Đoàn đại biểu Quốc hội Yên Bái: Lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/10/2021 | 4:34:46 PM

YênBái - Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội, chiều 18/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Đồngchí  Nguyễn Quốc Luận - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồngchí Nguyễn Quốc Luận - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quốc Luận – Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có đại diễn lãnh đạo: Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, giám đốc một số công ty bảo hiểm trên địa bàn tỉnh. 

Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) gồm 8 chương, 156 điều; quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh.

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục của Dự thảo Luật; tuy nhiên cũng đề nghị giải thích rõ hơn một số từ ngữ trong Luật; làm rõ một số khái niệm về kinh doanh bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm; hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm; đề xuất sửa đổi, bổ sung, làm rõ hơn một số điều, khoản như: Điều 3 (áp dụng Luật Kinh doanh bảo hiểm, pháp luật có liên quan, điều ước quốc tế, tập quán quốc tế); khoản 2 Điều 12 (Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận giao kết một trong những loại hợp đồng bảo hiểm hoặc kết hợp các loại hợp đồng bảo hiểm trong một hợp đồng bảo hiểm được quy định tại khoản 1 Điều này); Điều 16 (Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm); Điều 19 (Trách nhiệm cung cấp thông tin); Chương IV (Bảo hiểm vi mô); Điều 61 (Trách nhiệm trong việc đề phòng, hạn chế tổn thất và phòng, chống gian lận bảo hiểm); Điều 117 (Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm); khoản 2 Điều 156 (Hiệu lực thi hành)...

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Luận đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu đồng thời cho biết, Đoàn sẽ nghiên cứu, tổng hợp báo cáo, truyền tải tới Quốc hội và các cơ quan soạn thảo.
Hồng Oanh