Đảng bộ Công ty cổ phần Lâm, nông sản thực phẩm Yên Bái: Phát huy vai trò hạt nhân chính trị

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/10/2021 | 7:43:37 AM

YênBái - Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, thời gian qua, Đảng bộ Công ty cổ phần Lâm, nông sản thực phẩm Yên Bái đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đồng thời tích cực sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực: giấy đế xuất khẩu, gia công vàng mã xuất khẩu, chế biến tinh bột sắn và tinh dầu quế.

Công nhân Công ty cổ phần Lâm, nông sản thực phẩm Yên Bái gia công vàng mã xuất khẩu.
Công nhân Công ty cổ phần Lâm, nông sản thực phẩm Yên Bái gia công vàng mã xuất khẩu.

Đồng chí Trương Ngọc Biên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lâm, nông sản thực phẩm Yên Bái cho biết: "Công ty hiện có trên 700 cán bộ, công nhân viên. Những năm qua, do biến động phức tạp của kinh tế, chính trị thế giới, đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty gặp không ít khó khăn. 

Có những thời điểm giao thương biên giới với Trung Quốc tạm đóng cửa, sản phẩm tinh bột sắn và tinh dầu quế một thời gian không xuất khẩu được phải bán giá thấp. Sản phẩm giấy đế và giấy vàng mã tuy không phải dừng sản xuất nhưng giá bán giảm sâu, cạnh tranh gay gắt về chất lượng... Trước tình hình đó, Công ty đã có nhiều biện pháp phù hợp, thích ứng với tình hình để duy trì sản xuất, kinh doanh”. 

Thực hiện khẩu hiệu "Chất lượng - Uy tín - Hiệu quả”, đồng thời coi đây là tôn chỉ, mục đích, nền tảng để tồn tại và phát triển bền vững, Công ty đã chọn phân khúc chất lượng sản phẩm trên mức trung bình để đảm bảo cung cấp sản phẩm ổn định theo hợp đồng; thực hiện lên sàn giao dịch chứng khoán nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiết giảm các định mức tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, điện, nước, vật tư; nâng cao trình độ quản lý để giảm nhân lực, tăng năng suất lao động.

Cùng với đó, Công ty luôn chú trọng tới công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và khuyến khích cán bộ trong diện quy hoạch đi đào tạo nâng cao trình độ. Đến nay, 55 cán bộ có trình độ đại học, trong đó có 9 thạc sĩ sẽ là điều kiện thuận lợi để Công ty tham gia và hội nhập với bên ngoài, nhanh chóng tiếp cận công nghệ thông tin: giao thương, kết nối, hợp tác, kinh doanh thông qua không gian mạng, giao dịch điện tử  giúp duy trì, ổn định thị trường truyền thống; đồng thời, tìm kiếm và mở rộng thị trường mới, đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 

Năm 2021, dự ước doanh thu của Công ty đạt 450 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; nộp ngân sách 30 tỷ đồng, bằng 100% phát sinh; thu nhập bình quân người lao động đạt trên 8 triệu đồng/tháng. 

Để đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và Công ty đến cán bộ, người lao động. 

Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể và người lao động tham gia nhiều nhất vào công tác quản lý của đơn vị, thông qua việc được biết, được bàn và giám sát việc thực hiện tất cả các lĩnh vực: tuyển dụng, đào tạo, bố trí và đề bạt cán bộ; chế độ làm việc, nghỉ ngơi; phân phối lương, thưởng và các chế độ phúc lợi khác. 

Cùng với đó, Công ty cũng thực hiện công khai mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh để người lao động được biết và tham gia giám sát, kiểm tra; thường xuyên rà soát, kiểm tra, chỉnh lý, bổ sung các nội quy, quy chế của Công ty theo quy trình thống nhất từ dưới lên trên, từ tổ bộ phận sản xuất đến nhà máy và Công ty. 

Hàng tháng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ đều kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị nhằm phát hiện sai sót, tồn tại để giải quyết kịp thời... Qua đó, tạo khối đoàn kết, thống nhất, cán bộ, người lao động yên tâm làm việc, tin tưởng gắn bó với Công ty.
Hồng Oanh