Trấn Yên: 489 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/10/2021 | 9:37:06 AM

YênBái - Ban Tuyên giáo huyện Trấn Yên đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 cho 489 tập thể, cá nhân…

Các cá nhân tiêu biểu tham quan mô hình văn hóa dân gian các dân tộc tỉnh Yên Bái.
Các cá nhân tiêu biểu tham quan mô hình văn hóa dân gian các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Giai đoạn 2021-2025, huyện Trấn Yên có 489 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học và làm theo Bác trên các lĩnh vực như: xây dựng Đảng; phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; xây dựng cộng đồng dân cư hạnh phúc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc… 

Đây là các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; hăng hái, nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua, yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội; trách nhiệm với công việc chung của tập thể và của cộng đồng. 

Để các mô hình, điển hình học và làm theo Bác đạt kết quả cao, trong thời gian này, Ban Tuyên giáo huyện Trấn Yên tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.

Tại các cụm, 489 tập thể, cá nhân được truyền đạt 2 chuyên đề chính: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; hướng dẫn xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, gắn với thực hiện định hướng phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 


Thanh Hùng (Trung tâm TT&VH Trấn Yên)