Nhận thức sâu sắc hơn nữa về cơ đồ, vị thế, uy tín của đất nước

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/12/2021 | 7:45:24 AM

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, nhận thức sâu sắc hơn nữa về cơ đồ, vị thế, uy tín của đất nước, về công tác bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Tối 16/12, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi tìm hiểu về biên giới quốc gia với chủ đề "Biên cương Tổ quốc tôi”.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, công tác thông tin tuyên truyền cần phải tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước ta. Nhất là tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác biên giới. 

Đó là phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Các thí sinh nhận giải thưởng của cuộc thi.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, nhận thức sâu sắc hơn nữa về cơ đồ, vị thế, uy tín của đất nước, về công tác bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới.

Để làm tốt nhiệm vụ này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, cần quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về biên giới lãnh thổ, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc. 

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị đẩy mạnh công tác phối hợp, từ tuyên truyền đến triển khai thực hiện, quản lý tốt các tuyến biên giới của quốc gia, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, cả hệ thống chính trị, thông tin đối nội và đối ngoại nhất là khu vực biên giới.  

Đồng thời đấu tranh phản bác các hoạt động, âm mưu của các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước lợi dụng các vấn đề liên quan tới biên giới, lãnh thổ làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế và các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam, giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển đất nước.Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao giải Đặc biệt cho thí sinh Nguyễn Hoài Nam. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh, cần tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền, biên giới lãnh thổ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng số, công nghệ truyền thông mới, nâng cao hiệu ứng lan tỏa thông tin nhất là trong bối cảnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay. 

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, kết quả cuộc thi tìm hiểu biên giới quốc gia với chủ đề "Biên cương Tổ quốc tôi” là cơ sở để tiếp tục đổi mới cách thức các cuộc thi các phương thức, hình thức tuyên truyền theo hướng phải đổi mới, sáng tạo, hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới quốc gia từ đó xác định trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen cho đại diện các tập thể có số lượng thí sinh tham gia dự cuộc thi nhiều nhất.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích cho các thí sinh. Trong đó, Đại tướng Lương Cường đã trao giải Đặc biệt cho thí sinh Nguyễn Hoài Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Bằng khen cho đại diện 9 tập thể có số lượng thí sinh tham gia dự thi nhiều nhất.
(Theo LĐO)