Huyện Yên Bình hoàn thành xuất sắc Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/1/2022 | 2:32:07 PM

YênBái - Sáng 20/1, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 9 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Bình trao thưởng cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.
Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Bình trao thưởng cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Năm 2021, huyện Yên Bình đã hoàn thành vượt mức 30/30 chỉ tiêu theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy, 49 chỉ tiêu theo Kế hoạch số 11 của Huyện ủy đã đề ra. Kinh tế - Xã hội tiếp tục tăng trưởng tích cực, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 28.000 tấn; giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 2.720 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 316,5 tỷ đồng. 

Toàn huyện đã có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu; kiên cố hóa trên 163 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 27/23 nhà văn hóa thôn. 

Văn hóa xã hội  có nhiều khởi sắc. Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm triển khai sáng tạo có hiệu quả. Toàn huyện làm được nhà 149 nhà cho hộ nghèo. Giáo dục - đào tạo, y tế được quan tâm, dành nhiều kết quả.
 
Quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025. 

Với những kết quả đạt được, huyện Yên Bình là một trong ba địa phương đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tuyên dương khen thưởng ở mức cao nhất khối huyện, thị, thành phố trong thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy và thu ngân sách.

Tại Hội nghị, Huyện ủy Yên Bình đã thông qua tờ trình về chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022; chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2022; chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; báo cáo tóm tắt kết quả kiểm điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy; kết quả kiểm điểm, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021.

Tại Hội nghị, huyện Yên Bình trao thưởng cho 173 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách và thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện trong năm. Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tại huyện Yên Bình đã ký kết thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2022. 
 
Hoài Văn