Trạm Tấu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/5/2022 | 1:56:24 PM

YênBái - Huyện Trạm Tấu đã tập trung chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định phê duyệt và tổ chức triển khai đấu thầu, ký hợp đồng thi công xây dựng đối với 12 dự án khởi công mới năm 2022.

Công nhân Công ty cổ phần Xây dựng số 3 tỉnh Yên Bái đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Trường Mầm non Hoa Ban, xã Trạm Tấu.
Công nhân Công ty cổ phần Xây dựng số 3 tỉnh Yên Bái đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Trường Mầm non Hoa Ban, xã Trạm Tấu.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay từ đầu năm nay, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo cơ quan quản lý dự án đầu tư, nhà thầu thi công các công trình, các xã có công trình đầu tư làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.

Ông Hoàng Đức Nghinh - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện trao đổi: " Để đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, UBND các xã có công trình đầu tư công, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đặc biệt đối với các dự án có mức vốn giao kế hoạch lớn ngay từ những ngày đầu năm 2022; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án. Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, các đơn vị chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND huyện về triển khai kế hoạch đầu tư công và tiến độ giải ngân của đơn vị mình”.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện với nhiều giải pháp đồng bộ, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm nay đảm bảo kế hoạch đề ra. Tổng vốn kế hoạch giao đến thời điểm ngày 6/5/2022 của huyện là 73,949 tỷ đồng, đã giải ngân được 28,571 tỷ đồng, bằng 38,6% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách huyện giao 20,589 tỷ đồng, giải ngân được 7,335 tỷ đồng, bằng 35,6% kế hoạch; vốn ngân sách tỉnh giao 53,360 tỷ đồng, giải ngân được 21,236 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch. 

Trong15 công trình, chuyển tiếp năm 2021 sang 2022, nhiều công trình đã hoàn thành trên 60% khối lượng như: công trình kiên cố đường Bản Hát - Cu Vai - thôn Háng Xê, xã Xà Hồ đạt 63%; công trình kiên cố hóa đường Km21 - thôn Mo Nhang, xã Trạm Tấu đạt 75%; công trình đường Bản Mù đi Làng Nhì (đoạn từ km 6 đi Giàng La Pán) 65%; công trình đường trung tâm xã Làng Nhì 84%... 

Ông Tống Văn Lưu - Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 3 tỉnh Yên Bái, nhà thầu thi công Công trình Trường Mầm non Hoa Ban, xã Trạm Tấu cho biết: "Công trình Trường Mầm non Hoa Ban, xã Trạm Tấu có tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng; trong đó, giá trị gói thầu xây dựng trên 6,2 tỷ đồng. Quy mô công trình: xây dựng mới nhà lớp học 6 phòng - nhà cấp III, 3 tầng, tổng diện tích sàn là 880 m2; xây mới nhà ban giám hiệu - nhà cấp III, 1 tầng, diện tích xây dựng 162 m2. Công trình khởi công ngày 20/9/2021, đến nay, tiến độ chung đạt trên 90%. Công ty đang đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong đầu tháng 6/2022 theo đúng hợp đồng đã ký kết”. 

Đối với 12 dự án khởi công mới năm 2022, huyện đã tập trung chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định phê duyệt và tổ chức triển khai đấu thầu, ký hợp đồng thi công theo đúng kế hoạch. 

Để giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đặc biệt đối với các dự án có mức vốn giao kế hoạch lớn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, phấn đấu đến hết quý II/2022, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt 54% kế hoạch giao, đảm bảo các công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng hợp đồng ký kết.

Cao Chính