Ngày Xe đạp thế giới 3/6/2022: Tầm quan trọng của xe đạp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/6/2022 | 5:30:02 PM

Năm 2018, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết chọn ngày 3/6 là Ngày Xe đạp thế giới. Liên hợp quốc kêu gọi các nước thành viên khuyến khích việc đạp xe để nâng cao sức khỏe, bảo vệ môi trường, kích thích phát triển xã hội.(Theo dangcongsan.vn)