Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước làm việc về tiến độ các công trình trọng điểm tại thành phố Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/6/2022 | 7:50:16 AM

YênBái - Vừa qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã làm việc về tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái do Ban Quản lý Dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Theo báo cáo của BQLDA Đầu tư xây dựng tỉnh, hiện nay đơn vị được giao quản lý, triển khai 11 dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó có Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái được triển khai tại thành phố Yên Bái vay vốn từ Ngân hàng Thế giới. Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.423 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới gần 888 tỷ đồng, vốn đối ứng trên 535 tỷ đồng. 

Đến nay, tổng vốn giải ngân đạt trên 135 tỷ đồng; kế hoạch vốn giao năm 2022 là trên 173 tỷ đồng, giá trị giải ngân đến nay trên 9,2 tỷ đồng, đạt 5% kế hoạch giao. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ như: tác động thời tiết, giá nguyên vật liệu thay đổi liên tục ảnh hưởng đến việc bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai thi công dẫn đến giá trị xây lắp nghiệm thu còn hạn chế. 

Gói thầu xây dựng 3 khu tái định cư của Dự án chưa triển khai thi công. Công tác giải phóng mặt bằng chưa đảm bảo tiến độ đề ra, một số vướng mắc còn kéo dài cần nhiều thời gian xử lý… 

Tại buổi làm việc, chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh, các sở, thành phố Yên Bái bổ sung vốn trung hạn còn thiếu cho Dự án; bổ sung vốn đối ứng còn thiếu năm 2022 trên 67 tỷ đồng; Sở Xây dựng sớm có kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh làm cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án; UBND thành phố Yên Bái quan tâm chỉ đạo Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư và khẩn trương thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng theo kế hoạch năm 2022 đã cam kết. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái là dự án hết sức quan trọng. Do vậy, BQLDA Đầu tư xây dựng tỉnh cùng phối hợp với thành phố Yên Bái cần tổ chức triển khai bài bản chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật. Trong đó, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công.

BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh nâng cao năng lực điều hành, thường xuyên kiểm tra, phân công, phân việc rõ ràng cho từng cán bộ quản lý của mình, chỉ đạo từng tiểu dự án đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là quản lý chất lượng công trình. Đối với những nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu phải có biện pháp bổ sung nhà thầu phụ, thay thế nhà thầu đáp ứng nhu cầu thi công…

Văn Thông