Khai trừ khỏi Đảng một trưởng khoa của CDC Yên Bái và xem xét, thi hành kỷ luật các cá nhân liên quan vụ kit xét nghiệm Việt Á

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/7/2022 | 3:41:21 PM

YênBái - Ngày 28/6/2022, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Yên Bái họp kỳ thứ 11. Tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), thuộc Đảng bộ Sở Y tế và các đảng viên có liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống dịch Covid-19, trong đó tập trung vào việc thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm theo thẩm quyền.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Yên Bái.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Yên Bái.

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, tinh thần tự phê bình và phê bình, kết quả khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, những đóng góp của tổ chức đảng và từng đảng viên; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã quyết định:

1. Đối với tập thể: 

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (nhiệm kỳ 2020 - 2022).

2. Đối với cá nhân

2.1. Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với các đồng chí sau:

(1) Đồng chí Lại Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025; Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 (từ 07/9/2021 đến nay), Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (từ 01/8/2021 đến nay).

(2) Đồng chí Nguyễn Trọng Phú - Uỷ viên Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

(3) Đồng chí Nguyễn Thuý Quỳnh - đảng viên, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế; nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (từ tháng 8/2016 đến 31/7/2021).

(4) Đồng chí Nguyễn Thị Hà - đảng viên, Kế toán trưởng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (từ 01/8/2021 đến nay); nguyên Kế toán viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (từ 8/2016 đến 31/7/2021).

2.2. Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với đồng chí Đoàn Thị Hồng Hạnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Chi bộ, Trưởng khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

2.3. Yêu các đảng viên, cá nhân có liên quan kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm.

3. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 06 gói thầu mua sắm kít xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á có dấu hiệu cố ý làm trái quy định gây thất thoát ngân sách nhà nước.

4. Đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Hà - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Phó Giám đốc Sở Y tế; nguyên Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2020, 2020-2022 (từ tháng 4/2020 đến ngày 06/9/2021), nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (từ tháng 8/2016-30/4/2021), Phó Giám đốc Sở Y tế trực tiếp phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh từ 01/5/2021 - 31/7/2021) theo thẩm quyền.

Khánh Linh