Hội Phụ nữ tích cực lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/3/2023 | 7:25:42 AM

YênBái - Các cơ sở Hội đã tổ chức trên 200 hoạt động lấy ý kiến thông qua các hội nghị, sinh hoạt hội viên, thông qua các nhóm zalo và góp ý bằng văn bản... vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Một buổi lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, phụ nữ đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Hội Phụ nữ xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên.
Một buổi lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, phụ nữ đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Hội Phụ nữ xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên.

Ngày 10/2/2023, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái đã ban hành công văn triển khai trong các cấp Hội và các đơn vị trực thuộc về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Các cấp Hội và đơn vị trực thuộc đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp hội viên phụ nữ và nhân dân toàn tỉnh nghiên cứu, góp ý các nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các ý kiến góp ý được tiếp nhận qua nhiều hình thức, như: góp ý trực tiếp thông qua Website chính thức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ: luatdatdai.monre.gov.vn; thông qua Cổng Thông tin điện tử Hội LHPN Việt Nam tại chuyên mục "Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)”, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái, Trang Thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường, Trang Thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh Yên Bái... 

Trên cơ sở các báo cáo và ý kiến gửi đến, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tiến hành tổng hợp các ý kiến một cách trung thực, đầy đủ và khách quan. Theo kết quả tổng hợp, các cơ sở Hội đã tổ chức trên 200 hoạt động lấy ý kiến thông qua các hội nghị, sinh hoạt hội viên, thông qua các nhóm zalo và góp ý bằng văn bản; triển khai đến 130.098 hội viên phụ nữ và nhận được 5.435 lượt ý kiến góp ý trực tiếp và gián tiếp của các đơn vị, cá nhân. 

Qua tổng hợp của Hội LHPN, nhiều ý kiến đóng góp chung quan điểm cho rằng về cơ sở chính trị, pháp lý, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được xây dựng bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về quản lý đất đai, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, một số quy định, chính sách về các vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình tổng kết việc thi hành Luật Đất đai vẫn còn chồng chéo, chưa đồng bộ, thống nhất. 

Bà Hoàng Phương Thúy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh đánh giá: "Việc tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ và nhân dân của các cấp Hội LHPN được tiến hành đúng quy định pháp luật, khoa học, công khai, minh bạch, thực chất, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan; với hình thức thích hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp phụ nữ và nhân dân tham gia góp ý. Các ý kiến đóng góp được tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan và được nghiên cứu để phản ánh kịp thời trong quá trình tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các cấp Hội LHPN trong tỉnh”.

Thu Hạnh